Alles
nl
In deze aflevering aandacht voor een kort geding tegen de burgemeester van Den Haag, aangespannen door stichting Werkwinkel Kortenbos en gericht tegen de vergunning van de Surinaamse sociaal-culturele vereniging Macandra, wegens ernstige geluidsoverlast in het verenigingsgebouw gedurende de nacht. De partijen komen onderling tot een regeling: Macandra zal een zogenaamde 'limiter' aanbrengen in de geluidsapparatuur in het verenigingsgebouw. De gemeente Den Haag zal zorgdragen voor een goede controle hierop.nl