Alles
nl
In deze aflevering aandacht voor de behandeling van twee klachten van consumenten bij zogenaamde geschillencommissies. Deze zijn niet door de overheid ingesteld en niet bij wet geregeld, maar worden wel van overheidswege erkend en gesubsidieerd. 1. Geschillencommissie Reizen: een consument heeft een klacht ingediend n.a.v. de huur van een appartement in Zwitserland dat ter plekke een geheel andere accommodatie bleek te zijn; 2. Geschillencommissie Woninginrichting: een consument heeft een klacht ingediend over een woninginrichter n.a.v. de levering van verschillende meubels waaraan van alles mankeert.nl