Alles
nl
In deze aflevering gaat een docente verpleegkunde in beroep bij het ambtenarengerecht in Utrecht. Het ambtenarengerecht behandelt conflicten tussen de overheid en iemand die bij de overheid als ambtenaar in dienst is. De vrouw heeft haar werkkamer in het Militair Hospitaal dr. A. Mathijssen in Utrecht volgeplakt met affiches tegen kernbewapening. De kazernecommandant heeft haar verzocht haar de affiches te verwijderen, omdat affiches niet met plakband aan de muur of op kasten mogen worden bevestigd. De uitspraak: het bevel van de kazernecommandant wordt nietig verklaard. Bevat een aansluitende studiodiscussie hierover.nl