Alles
nl
In deze aflevering staat de meervoudige strafkamer centraal. De meervoudige strafkamer is belast met het berechten van ingewikkelde en zware strafzaken en bestaat uit drie rechters. De behandeling kan bij grote strafzaken soms meer dan een zittingsdag in beslag nemen. De meervoudige strafkamer doet anders dan de politierechter niet direct uitspraak na de behandeling van de zaak. In bijna alle gevallen volgt het vonnis maximaal 14 dagen na de behandeling van de zaak ter zitting.nl