Alles
Mr. Frank Visser trekt het land in en geeft juridische voorlichting over erfeniskwesties, consumentenproblemen, arbeidsconflicten en meningsverschillen met gemeentes en burenruzies. Afl.1. Mr. Frank Visser is in Den Bosch. Hij ontdekt dat er regionaal nogal wat speelt, zoals een bureaucratische strijd met gemeentes en overheden, ruzies over de erfenis, mensen die zich bekocht voelen en hangjongeren die geregeld de ruiten ingooien. Alle mensen die advies vragen, hebben bewijsmateriaal meegenomen; een tas vol bakstenen, verrotte planken van de lekkende serre of afval van de buren. Presentatie: Mr. Frank Visser.nl

Recht in de regio (NCRV)

Fragment uit Minst betaalde fotomodel van het land

Muka’s dochtertje heeft geposeerd voor een reclamecampagne van een grote speelgoedketen, maar heeft daarvoor geen cent ontvangen. Muka is naar het spreekuur gekomen voor opheldering. Wat zijn de re...

Recht in de regio (NCRV)

Fragment uit Minst betaalde fotomodel van het land

Pieter is gesteriliseerd, maar wil dit ongedaan maken. Hij stapt over op een zorgverzekering die deze operatie wel verzekert. Toch krijgt hij een rekening voorgelegd. Wat kan hij hieraan doen? Wat ...

Recht in de regio (NCRV)

Fragment uit Minst betaalde fotomodel van het land

Eveline en Frank wonen op een woonboot. Zij hebben veel last van snelheidsduivels die te hard varen met bootjes en waterski’s. Wanneer ze het probleem willen aankaarten, worden ze van het kastje na...

Recht in de regio (NCRV)

Fragment uit Minst betaalde fotomodel van het land

Zijn de regels voor kopen via het internet veranderd? Bastiaan van het Juridisch Loket geeft antwoord.

Recht in de regio (NCRV)

Fragment uit Minst betaalde fotomodel van het land

Meneer en mevrouw Haverkamp zijn de troste eigenaren van een Thonet stoel, een begeerd kunstobject. De stoel moet gerepareerd worden en ze brengen deze naar een meubelmaker. Maar een jaar later heb...

Recht in de Regio (NCRV)

Fragment uit De rechten van slachtoffers

Johan heeft een parkeerboete gekregen, terwijl hij geparkeerd stond op eigen terrein. Hij vraagt om de wijze raad van meester Visser. Kan hij onder de boete uitkomen?

Recht in de Regio (NCRV)

Fragment uit De rechten van slachtoffers

Johan heeft een parkeerboete gekregen, terwijl hij geparkeerd stond op eigen terrein. Hij vraagt om de wijze raad van meester Visser. Kan hij onder de boete uitkomen?

Recht in de Regio (NCRV)

Fragment uit De rechten van slachtoffers

Een man heeft een dochtertje, maar van zijn ex mag hij haar niet zien. Hij zou het kind nooit erkend hebben. Wat kan hij hieraan doen?