Alles
Per aflevering wordt een traject langs een aantal bijzondere locaties afgelegd, waarbij de trein als leidraad fungeert.nl
Een reis over de oudste Engelse spoorlijn van de oost- naar de westkust, van Newcastle naar Carlisle, evenwijdig aan de Muur van Hadrianus.nl