Alles
Per aflevering wordt een traject langs een aantal bijzondere locaties afgelegd, waarbij de trein als leidraad fungeert.nl
Het verhaal van een van de noord-zuidspoorverbindingen door de Zwitserse Alpen van Bern naar Italië.nl