Alles
Een kamer in het verleden. In het najaar van 2010 verbleven vijftien proefpersonen, die allen het woord als voertuig van hun gedachten en gevoelens hanteren, een week lang in een drijvende bungalow, aangemeerd aan een onbewoond eiland in het Lauwersmeer. Vijftien schrijvers, cabaretiers, denkers en dichters werden er eenzaam opgesloten, zonder enige vorm van elektronische communicatie met de buitenwereld. Alleen De Avondenrecorder stond hen ter beschikking, waarop zij hun belevenissen en bespiegelingen inspraken.nl
Vooraf was ze bang voor de nachten, maar de regen stelt Maartje Wortel gerust. Vannacht, voordat ze ziek werd, had ze een plan bedacht. Ze zou een boek gaan schrijven tijdens haar aanwezigheid op Senneroog. Maar ze vraag zich af of ze misschien van haar eigen ideeën ziek is geworden. Intussen staat er nog geen letter op papier.nl