Alles
Een kamer in het verleden. In het najaar van 2010 verbleven vijftien proefpersonen, die allen het woord als voertuig van hun gedachten en gevoelens hanteren, een week lang in een drijvende bungalow, aangemeerd aan een onbewoond eiland in het Lauwersmeer. Vijftien schrijvers, cabaretiers, denkers en dichters werden er eenzaam opgesloten, zonder enige vorm van elektronische communicatie met de buitenwereld. Alleen De Avondenrecorder stond hen ter beschikking, waarop zij hun belevenissen en bespiegelingen inspraken.nl
De laatste uren van Gerbrand Bakker op het Lauwersmeer. In zijn radiobijdrage vertelt hij o.a. welke vogels er van zijn lijstje afgevinkt kunnen worden, zoals de roerdomp en de Temmincks strandloper, en laat hij merken dat hij het jammer vindt dat hij het eiland moet verlaten.nl