Alles
Een kamer in het verleden. In het najaar van 2010 verbleven vijftien proefpersonen, die allen het woord als voertuig van hun gedachten en gevoelens hanteren, een week lang in een drijvende bungalow, aangemeerd aan een onbewoond eiland in het Lauwersmeer. Vijftien schrijvers, cabaretiers, denkers en dichters werden er eenzaam opgesloten, zonder enige vorm van elektronische communicatie met de buitenwereld. Alleen De Avondenrecorder stond hen ter beschikking, waarop zij hun belevenissen en bespiegelingen inspraken.nl
De eerste radiobijdrage van Gerbrand Bakkker bereikte Hilversum, waarin hij o.a. over het eiland vertelt waar het boothuis is aangelegd. Hij heeft voor het berekenen van de omvang zijn geodriehoek meegebracht. Het eiland blijkt 460 meter lang en 140 meter breed te zijn. De populatie? Gerbrand heeft in de eerste dagen een waterwilg, schietwilg, meidoorn, duindoorn, els, es, esdoorn en héél véél riet gesignaleerd. En poep. Veel poep.nl