Alles
Een kamer in het verleden. In het najaar van 2010 verbleven vijftien proefpersonen, die allen het woord als voertuig van hun gedachten en gevoelens hanteren, een week lang in een drijvende bungalow, aangemeerd aan een onbewoond eiland in het Lauwersmeer. Vijftien schrijvers, cabaretiers, denkers en dichters werden er eenzaam opgesloten, zonder enige vorm van elektronische communicatie met de buitenwereld. Alleen De Avondenrecorder stond hen ter beschikking, waarop zij hun belevenissen en bespiegelingen inspraken.nl
In 1756 vaardigde Frederik II, de koning van Pruisen, het Kartoffelbefehl uit, waarin hij beval dat al zijn onderdanen de aardappel op iedere beschikbare plek moest worden verbouwd. Dankzij Frederik II werd de aardappel op grote schaal volksvoedsel. Atte Jongstra volgt de instructies op van der Alte Fritz.nl