Alles
Een kamer in het verleden. In het najaar van 2010 verbleven vijftien proefpersonen, die allen het woord als voertuig van hun gedachten en gevoelens hanteren, een week lang in een drijvende bungalow, aangemeerd aan een onbewoond eiland in het Lauwersmeer. Vijftien schrijvers, cabaretiers, denkers en dichters werden er eenzaam opgesloten, zonder enige vorm van elektronische communicatie met de buitenwereld. Alleen De Avondenrecorder stond hen ter beschikking, waarop zij hun belevenissen en bespiegelingen inspraken.nl
Vandaag in mijn radioverslag vanuit Lauwersoog de tussentijdse resultaten van mijn (a)sociale zelfonderzoek. Aan de orde komen onder andere de volgende thema’s: muziek, tekst, lust en ritme. Dit onderzoek nam zoveel tijd in beslag dat de volgende onderdelen zijn vervallen of naar morgen zijn verschoven: praten met voorwerpen, enkele gedachten over moderne communicatiemiddelen in de hedendaagse kunst en een diepte-interview met een ekster. Wel ben ik live getuige van een eerste carbidschot ergens in de omgeving van het Lauwersmeer. Op de foto’s onder andere het overbodige bewijs van de winter en een konijn. Moi.nl