Alles
Pubers leven een week lang in een huis van een andere familie. Grote vraag is hoe pubers reageren op een totaal andere leefomgeving. Hoe reageren ze op de nieuwe ouders? De nieuwe vrienden? En de regels van het huis?nl
Het accent ligt op de belevingswereld van de pubers. Sybren (18) woont met zijn moeder in een klein flatje in Gouda. Behbod (17) woont met zijn vader, moeder en twee kleine zusjes in Kampen.nl