Alles
De tien geboden van het documentaire maken. Jonge regisseurs laten zich inspireren door documentaire-geboden van ervaren regisseurs.nl
Het documentaire-gebod van regisseur John Appel is: Gij zult niet romantiseren. Marina Meijer en Paul de Ruijter gaan hier tegenin omdat romantiseren niet alleen bij het film maken hoort, maar ook bij het leven, ook al eindigt het vaak in teleurstelling. Voor hun film Voor altijd richtten zij hun camera op liefdesstellen die zich op hun bruiloft voor in de eeuwigheid laten vastleggen als romantisch hoogtepunt in hun leven.nl