Alles
Programma met biografieën van belangrijke personen uit binnen- en buitenland.nl
Wat beweegt Pieter Winsemius? Pieter Winsemius (1942) was nog betrekkelijk jong toen hij namens de VVD als minister van VROM zitting nam in het eerste kabinet-Lubbers (1982-1986).nl