Alles
Prem praat met onbekende mensen over actuele zaken.nl
Eén locatie, waar een zaak speelt die typerend is voor de multiculturele samenleving, wordt bezocht. Als een soort inspecteur brengt Prem de situatie in kaart en gaat er met de betrokkenen in debat.nl