Alles
Prem praat met onbekende mensen over actuele zaken.nl
Eén locatie, waar een zaak speelt die typerend is voor de multiculturele samenleving, wordt bezocht. Duizenden leerplichtige autistische kinderen zitten noodgedwongen thuis zonder onderwijs.nl