Alles
Prem praat met onbekende mensen over actuele zaken.nl
De kwaliteit van onze samenleving wordt getoetst. Prem Radhakishun trekt weer door het land om problemen aan te kaarten en waar mogelijk op te lossen.nl