Er is een fout opgetreden, probeer het later nog eens.

De NPO app

Download

Preek - Turks - 11 mei 2007

15 mei 2013 13:28

• NIO •

Geachte broeders en zusters, Onze Heer heeft ons, zonder er iets voor terug te vragen, ontelbare zegeningen geschonken die elk een bron van geluk zijn. De belangrijkste van deze zegeningen zijn onze ouders, kinderen, ooms en tantes. Wij worden blij door hun aanwezigheid en verdrietig door hun afwezigheid. Met hun aanwezigheid verjagen we ons verdriet. Onze vreugde neemt toe door deze met hen te delen. Hun aanwezigheid geeft ons kracht. Wij geloven dat het voortzetten van hechte banden met onze familie niet een gunst is, maar een religieuze plicht en we passen onze gedragingen hieraan aan. Wij accepteren dat het voortzetten van hechte banden met hen een gebod is van Allah en weten uit ervaring dat een verwijdering van hen tot verdoemenis zal leiden. Geachte broeders en zusters, Onze ouders, die ons op de wereld hebben gezet, zijn de bron van ons geluk. Op dagen dat wij hulpeloos en zwak waren, hebben zij hun leven opgeofferd voor ons. Zij hebben ons gekleed, gevoed en zij hebben hun leven opgeofferd voor ons geluk en welzijn. Ze hebben kou en hitte getrotseerd toen zij werden gewekt uit hun zoete slaap en zij hebben ons met liefde en mededogen in hun armen gesloten. Dit hebben zij geheel belangeloos gedaan. Terwijl ze zelf het hoofd boden tegen de moeilijkheden van het leven, hebben ze hun best gedaan om ons gelukkig te maken. Het enige dat ze van ons verwachtten, was onze liefde en respect. Ook Allah heeft dit van ons geëist en als volgt bevolen: "Wij hebhen de mens op het hart gedrukt betreffende zijn ouders, zijn moeder droeg hem in zwakte op zwakte, en zijn zogen nam twee jaren in beslag. Zeg Mij en uw ouders dank, tot Mij is de terugkeer." (Loqman, 14). In een ander vers heeft Hij ons bevolen heel voorzichtig met onze ouders om te gaan en hen niet te krenken. "Uw Heer heeft u bevolen, zeggende: "Aanbidt niemand anders dan Mij en betoont vriendelijkheid jegens de ouders. Indien één hunner bij u een hoge leeftijd bereikt of beiden doen dit, zeg dan nimmer tot hen "Foei" noch stoot hen af, doch spreek tot hen een welgevallig woord. En wees teder voor hen in erbarming. En zeg: "Mijn Heer, ontferm u over hen daar zij mij opvoedden toen ik jong was." (Isra, 23-24). Geachte broeders en zusters, Zoals dit laatste vers ook aangeeft, heeft Allah ons duidelijk opgedragen om zelfs niet het minste teken van ongeduld te tonen ten aanzien van onze ouders, omdat dit een teken van ongehoorzaamheid zou zijn. Laat staan het onderdrukken en onrespectvol behandelen van onze ouders. Onze Profeet (vzmh), de alleredelste onder de wezen, adviseert en vermaant ons onze liefde en respect voor onze ouders te tonen, zoals hierboven bedoeld is. Met deze zegenrijke woorden heeft Hij aangegeven wat een zonde het is om in opstand te komen tegen hen. "Allahs instemming bevindt zich in de instemming van onze ouders, Allahs toorn bevindt zich in de toorn van onze ouders." (Tirmizi, Birr, 3). "Zal ik jullie vertellen wat de allerergste zonden zijn? Veelgodendom en ongehoorzaamheid jegens onze ouders." (Buhari, Sehadet, 10). Geachte broeders en zusters, Daarom moeten we, juist nu we met onze familie met vakantie gaan, onze banden met vooral onze ouders, onze broeders en zusters in Turkije, onze naasten en verre familie, vrienden en kennissen versterken. Als moslims zijn we natuurlijk iedere dag van het jaar met onze gedachten bij deze waardevolle mensen. Maar de afstand verzwakt onze gevoelens jegens elkaar en zelfs onze familiebanden moeten het ontgelden. Daarom moeten we deze vakantieperiode als een belangrijke kans zien,en de instemming en gebeden van onze ouders winnen. Onze Profeet (vzmh) zei: "Drie van de gebeden zullen zeker worden beloond: het gebed van de onderdrukte, het gebed van de gast, en het gebed van de ouders voor hun kinderen."(Ibn Mace, Gebed, 11). Irsjad-afdeling IGMG

Geachte broeders en zusters, Onze Heer heeft ons, zonder er iets voor terug te vragen, ontelbare zegeningen geschonken die elk een bron van geluk zijn. De belangrijkste van deze zegeningen zijn onze ouders, kinderen, ooms en tantes. Wij worden blij door hun aanwezigheid en verdrietig door hun afwezigheid. Met hun aanwezigheid verjagen we ons verdriet. Onze vreugde neemt toe door deze met hen te delen. Hun aanwezigheid geeft ons kracht. Wij geloven dat het voortzetten van hechte banden met onze familie niet een gunst is, maar een religieuze plicht en we passen onze gedragingen hieraan aan. Wij accepteren dat het voortzetten van hechte banden met hen een gebod is van Allah en weten uit ervaring dat een verwijdering van hen tot verdoemenis zal leiden. Geachte broeders en zusters, Onze ouders, die ons op de wereld hebben gezet, zijn de bron van ons geluk. Op dagen dat wij hulpeloos en zwak waren, hebben zij hun leven opgeofferd voor ons. Zij hebben ons gekleed, gevoed en zij hebben hun leven opgeofferd voor ons geluk en welzijn. Ze hebben kou en hitte getrotseerd toen zij werden gewekt uit hun zoete slaap en zij hebben ons met liefde en mededogen in hun armen gesloten. Dit hebben zij geheel belangeloos gedaan. Terwijl ze zelf het hoofd boden tegen de moeilijkheden van het leven, hebben ze hun best gedaan om ons gelukkig te maken. Het enige dat ze van ons verwachtten, was onze liefde en respect. Ook Allah heeft dit van ons geëist en als volgt bevolen: "Wij hebhen de mens op het hart gedrukt betreffende zijn ouders, zijn moeder droeg hem in zwakte op zwakte, en zijn zogen nam twee jaren in beslag. Zeg Mij en uw ouders dank, tot Mij is de terugkeer." (Loqman, 14). In een ander vers heeft Hij ons bevolen heel voorzichtig met onze ouders om te gaan en hen niet te krenken. "Uw Heer heeft u bevolen, zeggende: "Aanbidt niemand anders dan Mij en betoont vriendelijkheid jegens de ouders. Indien één hunner bij u een hoge leeftijd bereikt of beiden doen dit, zeg dan nimmer tot hen "Foei" noch stoot hen af, doch spreek tot hen een welgevallig woord. En wees teder voor hen in erbarming. En zeg: "Mijn Heer, ontferm u over hen daar zij mij opvoedden toen ik jong was." (Isra, 23-24). Geachte broeders en zusters, Zoals dit laatste vers ook aangeeft, heeft Allah ons duidelijk opgedragen om zelfs niet het minste teken van ongeduld te tonen ten aanzien van onze ouders, omdat dit een teken van ongehoorzaamheid zou zijn. Laat staan het onderdrukken en onrespectvol behandelen van onze ouders. Onze Profeet (vzmh), de alleredelste onder de wezen, adviseert en vermaant ons onze liefde en respect voor onze ouders te tonen, zoals hierboven bedoeld is. Met deze zegenrijke woorden heeft Hij aangegeven wat een zonde het is om in opstand te komen tegen hen. "Allahs instemming bevindt zich in de instemming van onze ouders, Allahs toorn bevindt zich in de toorn van onze ouders." (Tirmizi, Birr, 3). "Zal ik jullie vertellen wat de allerergste zonden zijn? Veelgodendom en ongehoorzaamheid jegens onze ouders." (Buhari, Sehadet, 10). Geachte broeders en zusters, Daarom moeten we, juist nu we met onze familie met vakantie gaan, onze banden met vooral onze ouders, onze broeders en zusters in Turkije, onze naasten en verre familie, vrienden en kennissen versterken. Als moslims zijn we natuurlijk iedere dag van het jaar met onze gedachten bij deze waardevolle mensen. Maar de afstand verzwakt onze gevoelens jegens elkaar en zelfs onze familiebanden moeten het ontgelden. Daarom moeten we deze vakantieperiode als een belangrijke kans zien,en de instemming en gebeden van onze ouders winnen. Onze Profeet (vzmh) zei: "Drie van de gebeden zullen zeker worden beloond: het gebed van de onderdrukte, het gebed van de gast, en het gebed van de ouders voor hun kinderen."(Ibn Mace, Gebed, 11). Irsjad-afdeling IGMG