Er is een fout opgetreden, probeer het later nog eens.

De NPO app

Download

Preek - Arabisch- 11 mei 2007

15 mei 2013 13:28

• NIO •

Onderwerp: de Islam is een godsdienst van barmhartigheid Geachte broeders, Vandaag gaan wij het hebben over de Islam als godsdienst van barmhartigheid voor de wereldbewoners. Barmhartigheid betekent fijngevoeligheid en genegenheid; het tegenovergestelde daarvan is hardheid. Wij vragen God om ons te beschermen tegen iedere vorm van wreedheid. God heeft zich in de koran 148 keer als Erbarmer geopenbaard. Dankzij de barmhartigheid van God kunnen de mensen en alle schepselen op deze aarde teder en sympathiek voor elkaar zijn, anders bestond er geen leven meer. Alle profeten zijn door God gezonden met een boodschap vol barmhartigheid. Deze eigenschap heeft God geschonken aan ouders bijvoorbeeld, en aan de mensen in het algemeen om van elkaar te kunnen houden. Imam Al Boukhari heeft overgeleverd dat de profeet (vzmh) zei: "God heeft barmhartigheid in honderd segmenten opgedeeld; 99 heeft hij bij zich gehouden en slechts één deel daarvan heeft hij naar de aarde gezonden zodat de mensen lief voor elkaar kunnen zijn. Zo stampt een moederdier bijvoorbeeld haar kind niet dood." In een andere overlevering staat: "God heeft honderd soorten van barmhartigheid geschapen, één daarvan heeft hij gezonden aan de mensen, duivels, dieren en wezen. Hierdoor bestaat er liefde tussen schepselen en de andere 99 gaat God schenken aan zijn dienaren in het hiernamaals." God heeft ook onze profeet (vzmh) deze eigenschap gegeven. In de Koran staat: "Tot jullie is een gezand uit jullie eigen midden gekomen. Iemand die het zwaar valt als jullie het moeilijk hebben, die met jullie begaan is, en jegens de gelovigen vol mededogen en barmhartig" At-tauba 128. En verder zegt God ook: "Vanwege barmhartigheid van God was jij soepel voor hen" Aal 'imraan 159. De profeet was zacht en barmhartig voor gelovigen en niet-gelovigen. Hij was soepel voor iedereen, en alles wat hij deed, deed hij met liefde en mededogen. Als iemand hem iets kwaads deed, reageerde hij niet met het kwaad, maar juist positief; hij vergaf de mensen en schonk hun genade. Tijdens het verspreiden van zijn boodschap onder de mensen was hij altijd zacht. Hij zei: "Ik ben een geschonken genade." Hij was een voorbeeld van genade en barmhartigheid voor iedereen, niet alleen voor de Arabieren, maar voor mensen met verschillende en achtergronden en van verschillende afkomst over de hele wereld. God zegt in de Koran: "En Wij hebben jou slechts als barmhartigheid voor de wereldbewoners gezonden" Al-anbijaa 107. De boodschap van de Islam in zijn geheel is gebaseerd op liefdadigheid en barmhartigheid. God heeft deze eigenschap geschonken aan iedereen: aan jonge en oude mensen, arm en rijk, gezond en ziek, sterk en zwak, gelukkig en ongelukkig; zodat de mensen de juiste normen en waarden zouden hebben. God heeft de mensen geleerd wat ze zelf nooit konden leren. Hij zegt in de Koran: "De Erbarmer, Hij onderwees de Koran". Ar-rahman 1. De moslim heeft geleerd dat de Islam niet alleen een geloofsovertuiging is, maar ook levenswijze die vol is van liefdadigheid, barmhartigheid en het verrichten van goede daden. Het bidden, vasten (ramadan) en andere religieuze verplichtingen zijn pas volledig als ze gepaard gaan met barmhartigheid; zowel innerlijke als concrete barmhartigheid. Daarom heeft God Zijn dienaren en Zijn profeet (vzmh) barmhartigheid geschonken en heeft Hij de mensen gevraagd om barmhartig te zijn voor elkaar. De profeet zei: "Gelovigen zijn voor elkaar, wat liefde, genegenheid en barmhartigheid betreft, te vergelijken met het lichaam: als een deel van het lichaam niet gezond is, heeft heel het lichaam last van de pijn." Overgeleverd door Al Boukhari. Onze profeet zei ook: "Wie niet barmhartig is voor de mensen, daar is God ook niet niet barmhartig voor". Men moet barmhartig zijn voor iedereen en voor alle schepselen. De profeet zei: "Barmhartige mensen worden door de Erbarmer geprijsd, wees barmhartig voor wat er op aarde is, dan krijg je genade van God uit de hemel". Overgeleverd door onder andere Abu Dawud. De profeet heeft duidelijk gemaakt in zijn overleveringen dat mensen die niet barhartig zijn voor hun partner, hun kinderen, buren, vrienden, ouders of voor de medemens in het algemeen, dat ze ongelukkig blijven, ook al hebben ze heel hun leven gebeden, gevast, en de bedevaart verricht, ze zijn dan toch geen goede gelovigen. Abu Dawud en anderen hebben overgeleverd dat de profeet zei: "Alleen ongelukkige mensen zijn niet barmhartig". Aicha, Allahs welbehagen zij met haar, vertelde dat een Arabische nomade bij de profeet kwam en zei: "jullie geven kusjes aan de kinderen en wij niet." Hierop zei de profeet: "ik vind dat God de barmhartigheid uit je hart heeft weggenomen." Abu Hoerayra heeft overgeleverd dat Al Aqraâ Ibn Habis ooit bij de de profeet kwam en zag hoe hij zijn kleinkinderen, Al Hassan en Al Hocien, kusjes gaf, waarop Ibn Habis zei: "ik heb tien kinderen, maar ik heb nog nooit iemand van hen een kusje gegeven." De profeet keek hem aan en zei: "Wie niet barmhartig is, schenkt God ook geen genade". Namens u allemaal vraag ik genade van God voor iedereen in de wereld.

Onderwerp: de Islam is een godsdienst van barmhartigheid Geachte broeders, Vandaag gaan wij het hebben over de Islam als godsdienst van barmhartigheid voor de wereldbewoners. Barmhartigheid betekent fijngevoeligheid en genegenheid; het tegenovergestelde daarvan is hardheid. Wij vragen God om ons te beschermen tegen iedere vorm van wreedheid. God heeft zich in de koran 148 keer als Erbarmer geopenbaard. Dankzij de barmhartigheid van God kunnen de mensen en alle schepselen op deze aarde teder en sympathiek voor elkaar zijn, anders bestond er geen leven meer. Alle profeten zijn door God gezonden met een boodschap vol barmhartigheid. Deze eigenschap heeft God geschonken aan ouders bijvoorbeeld, en aan de mensen in het algemeen om van elkaar te kunnen houden. Imam Al Boukhari heeft overgeleverd dat de profeet (vzmh) zei: "God heeft barmhartigheid in honderd segmenten opgedeeld; 99 heeft hij bij zich gehouden en slechts één deel daarvan heeft hij naar de aarde gezonden zodat de mensen lief voor elkaar kunnen zijn. Zo stampt een moederdier bijvoorbeeld haar kind niet dood." In een andere overlevering staat: "God heeft honderd soorten van barmhartigheid geschapen, één daarvan heeft hij gezonden aan de mensen, duivels, dieren en wezen. Hierdoor bestaat er liefde tussen schepselen en de andere 99 gaat God schenken aan zijn dienaren in het hiernamaals." God heeft ook onze profeet (vzmh) deze eigenschap gegeven. In de Koran staat: "Tot jullie is een gezand uit jullie eigen midden gekomen. Iemand die het zwaar valt als jullie het moeilijk hebben, die met jullie begaan is, en jegens de gelovigen vol mededogen en barmhartig" At-tauba 128. En verder zegt God ook: "Vanwege barmhartigheid van God was jij soepel voor hen" Aal 'imraan 159. De profeet was zacht en barmhartig voor gelovigen en niet-gelovigen. Hij was soepel voor iedereen, en alles wat hij deed, deed hij met liefde en mededogen. Als iemand hem iets kwaads deed, reageerde hij niet met het kwaad, maar juist positief; hij vergaf de mensen en schonk hun genade. Tijdens het verspreiden van zijn boodschap onder de mensen was hij altijd zacht. Hij zei: "Ik ben een geschonken genade." Hij was een voorbeeld van genade en barmhartigheid voor iedereen, niet alleen voor de Arabieren, maar voor mensen met verschillende en achtergronden en van verschillende afkomst over de hele wereld. God zegt in de Koran: "En Wij hebben jou slechts als barmhartigheid voor de wereldbewoners gezonden" Al-anbijaa 107. De boodschap van de Islam in zijn geheel is gebaseerd op liefdadigheid en barmhartigheid. God heeft deze eigenschap geschonken aan iedereen: aan jonge en oude mensen, arm en rijk, gezond en ziek, sterk en zwak, gelukkig en ongelukkig; zodat de mensen de juiste normen en waarden zouden hebben. God heeft de mensen geleerd wat ze zelf nooit konden leren. Hij zegt in de Koran: "De Erbarmer, Hij onderwees de Koran". Ar-rahman 1. De moslim heeft geleerd dat de Islam niet alleen een geloofsovertuiging is, maar ook levenswijze die vol is van liefdadigheid, barmhartigheid en het verrichten van goede daden. Het bidden, vasten (ramadan) en andere religieuze verplichtingen zijn pas volledig als ze gepaard gaan met barmhartigheid; zowel innerlijke als concrete barmhartigheid. Daarom heeft God Zijn dienaren en Zijn profeet (vzmh) barmhartigheid geschonken en heeft Hij de mensen gevraagd om barmhartig te zijn voor elkaar. De profeet zei: "Gelovigen zijn voor elkaar, wat liefde, genegenheid en barmhartigheid betreft, te vergelijken met het lichaam: als een deel van het lichaam niet gezond is, heeft heel het lichaam last van de pijn." Overgeleverd door Al Boukhari. Onze profeet zei ook: "Wie niet barmhartig is voor de mensen, daar is God ook niet niet barmhartig voor". Men moet barmhartig zijn voor iedereen en voor alle schepselen. De profeet zei: "Barmhartige mensen worden door de Erbarmer geprijsd, wees barmhartig voor wat er op aarde is, dan krijg je genade van God uit de hemel". Overgeleverd door onder andere Abu Dawud. De profeet heeft duidelijk gemaakt in zijn overleveringen dat mensen die niet barhartig zijn voor hun partner, hun kinderen, buren, vrienden, ouders of voor de medemens in het algemeen, dat ze ongelukkig blijven, ook al hebben ze heel hun leven gebeden, gevast, en de bedevaart verricht, ze zijn dan toch geen goede gelovigen. Abu Dawud en anderen hebben overgeleverd dat de profeet zei: "Alleen ongelukkige mensen zijn niet barmhartig". Aicha, Allahs welbehagen zij met haar, vertelde dat een Arabische nomade bij de profeet kwam en zei: "jullie geven kusjes aan de kinderen en wij niet." Hierop zei de profeet: "ik vind dat God de barmhartigheid uit je hart heeft weggenomen." Abu Hoerayra heeft overgeleverd dat Al Aqraâ Ibn Habis ooit bij de de profeet kwam en zag hoe hij zijn kleinkinderen, Al Hassan en Al Hocien, kusjes gaf, waarop Ibn Habis zei: "ik heb tien kinderen, maar ik heb nog nooit iemand van hen een kusje gegeven." De profeet keek hem aan en zei: "Wie niet barmhartig is, schenkt God ook geen genade". Namens u allemaal vraag ik genade van God voor iedereen in de wereld.