Alles
nl
Presentatie: Mathijs Deen 10.00 -11.00u: Door de voorgenomen bezuinigingen op defensie dreigt de Nederlandse legerbasis in het Duitse Seedorf te moeten sluiten. Jan Hoffenaar van de sectie militaire geschiedenis over de geschiedenis van deze basis. Een gesprek met Janny Venema die deze week promoveert op het proefschrift ‘Beverwijck, A Dutch village on the American Frontier 1652-1664’. Over Nederlanders in Amerika en de plaats Beverwijck, het huidige Albany, de hoofdstad van de staat New York. Beverwijck werd gesticht vanwege de bonthandel tussen Nederlandse kooplieden en locale Indianen. De column van de oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager Herman Vingerling en Christiaan Schouten promoveerden vorige week op een proefschrift over de politieke partij DS’70; nevenstroom in de sociaal-democratie?. Een gesprek met Christiaan Schouten en met prominent DS’70 lid prof. Arnold Heertje over de geschiedenis van DS’70. 11.00-12.00u: Wat at Prins Bernhard, die op 29 juni 2003 92 jaar werd, op zijn 40ste verjaardag in 1951? De historicus Peter Klein recenseert historische boeken die het afgelopen half jaar zijn verschenen. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Het VK-KNIL Een tweeluik over het vrouwenkorps van het Koninklijk Nederlands Indisch leger. Op 5 maart 1944 wordt het Vrouwenkorps van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger opgericht. Doel van dit vrouwenkorps is om na de oorlog te helpen bij de terugkeer naar onze kolonie Nederlands-Indië en daar taken op administratief en medisch-hygiënisch gebied te verrichten. Na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 wordt het KNIL en daarmee ook het Vrouwenkorps opgeheven. Vijf vrouwen vertellen over hun belevenissen in dit Vrouwenkorps. Deel 2: het leven en werk in Nederlands-Indië Samenstelling: Astrid Nauta INFO: -‘Beverwijck: A Dutch village on the american Frontier, 1652-1664’- Janny Venema, uitg. Verloren, isbn 90 6550 760 4 -‘Democratisch socialisten ’70:nevenstroom in de sociaal-democratie? – H.Vingerling,C.C. Schouten, te bestellen: via boekhandel Vingerling in Naaldwijk (Rembrandtstraat), postbus 56, 2670 AB in Naaldwijk. -‘Vrouwenkorps van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch leger 1943-1950’ – Sophia Kruyswijk-van Thiel (eigen beheer) info via vpro Boekrecensies Peter Klein: De Wereld van Dick Bos. De stripheld die jiu jitsu populair maakte in Nederland - Rich Thomassen, uitg. Elmar , isbn 389 1377x Journaal van de reis naar Venetië in 1620 – Constantijn Huygens, uitg. Prometheus/Bert Bakker isbn 90 351 2500 2 Autobiografie van Constantijn Huygens- Frans R.E. Blom, dl.1 + 2, uitg. Prometheus/Bert Bakker, isbn 90 351 23115 Een vreemd geluk. De publieke religie rond Auschwitz - Jan Oegema, uitg.Balans isbn 90 5018 586 X Het drama Srebrenica. Geschiedtheoretische beschouwingen over het Niod-rapport Frank Ankersmit red., uitg. van Gorcum, issn 0040-7518,.Ook verschenen als Tijdschrift voor Geschiedenis jrg. 116/2. Wel vergeven, niet vergeten. Geschiedenis van Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog - Adriaan Hakkert, uitg.Aspekt , isbn 90 5911-146 X ‘Vervolg ze tot in de hel’. De haat-zaai aangifte van Fortuyn - Gerard Spong en Oscar Hammerstein, uitg.Balans, isbn 90 5018 608 4 Dossier Nordpol. Het Englandspiel onder de loep- Jo Wolters , uitg. Boom, isbn 90 5352 882 2nl