Alles
nl
10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. N.a.v. de presentatie van het ontwerp verkiezingsprogramma van Leefbaar Nederland een gesprek met historicus Koen Vossen over de voorgangers van Leefbaar Nederland en de lessen die Leefbaar Nederland uit hun geschiedenis kan trekken. Koen Vossen werkt aan een proefschrift over kleine politieke partijen die hebben meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezingen tussen 1918 en 1967. Verder historicus Anton van Hooff over de vraag of het optreden van de Amerikanen nu te vergelijken is met dat van de Romeinen tijdens het Romeinse Rijk. Dit n.a.v. zijn artikel in het Historisch Nieuwsblad onder de titel 'Amerikanen zijn net Romeinen'. 11.00-12.00: Korte aankondiging van de film 'Lord Parkinson' van Ineke Hlhorst over Arie Kleijewegt en zijn ziekte van Parkinson. Een reportage n.a.v. de opening van het Noordzeekanaal 125 jaar geleden op 1 november door Koning Willem III met een overgeleverd ooggetuigenverslag van de commandant van de Stelling Amsterdam. Een gesprek met Paul van der Put, bezorger van het boek 'Dikke zoen voor Moeke. Brieven van een soldaat uit Indië (1949-1950), Alexander Roelofs'. En aandacht voor Duitse instelling. Barov - Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen in Berlijn. Na de joodse tegoeden (LIRO), de uitkeringen aan dwangarbeiders is er nu een nieuwe categorie burgers en bedrijven die aanspraak kunnen maken op een vergoeding. In een advertentie, onlangs geplaatst in een aantal Nederlandse kranten worden mensen indien zij in 1945 een tegoed hadden op een Duitse bank, opgeroepen hun claim in te dienen. In dat jaar bevroren de bezettingsautoriteiten deze tegoeden namelijk. In tegenstelling tot de tegoeden in West-Duitsland hebben ze Oostduitse autoriteiten zich nooit iets gelegen laten liggen aan de rechthebbenden. Sinds de hereniging van Duitsland stelt de Barov die tegoeden ter beschikking. In OVT een kleine telefonische ronde langs rechthebbenden. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Een portret in 2 delen van Alam Darsono. Alam Darsono werd in 1928 geboren in Moskou als zoon van Indonesische ballingen uit Nederlands-Indië. Zijn vader, leider van de Partai Kommunis Indonesia, raakte als opposant van Stalin in onmin en verhuisde naar Berlijn, waar zijn moeder overleed. Alam groeide op in een gezin van Duitse communisten, na de machtsovername door Hitler in een gezin van joodse socialisten in Amsterdam. Deel 1: Raden Darsono en Stalin Tweeluik is te bestellen door overmaking van f 15.- (cassette) of f 19,75 (CD) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. OVT: Alam Darsono + uitzenddatum. INFO: - Historisch Nieuwsblad: 'Amerikanen zijn net Romeinen' - Anton van Hooff, oktober 2001, nr. 8 - 'Pax Romana: Een studie van het Romeinse imperialisme' - Anton van Hooff, 1971 (alleen nog in bibliotheken) - Het Noordzeekanaal 1863-1883: De geschiedenis van een concessie - W.A. Sinnighe Damsté - Tentoonstelling 'Van Pieren en Sluizen', De eerste foto's van het Noordzeekanaal 1868-1895, 13 oktober 2001 t/m 13 januari 2002, Teylersmuseum, Haarlem - 'Dikke zoen voor Moeke. Brieven van een soldaat uit Indië (1949-1950), Alexander Roelofs', bezorgd door Paul van der Put, isbn 90 70812 12 6, Walburg Pers - Film 'Lord Parkinson' over Arie Kleijwegt: dinsdag 30 oktober 2001, Nederland 1 , 22.20-22.44 uur. - Barov-Bundesamt:http:// www. barov.bund.denl