Alles
nl
Presentatie: Mathijs Deen 10.00-11.00: De Finse radio zond afgelopen week een heimelijk opgenomen gesprek uit tussen Hitler en de Finse generaal Mannerheim. Hitler bezocht zijn bondgenoot in 1942 op diens 75e verjaardag. Docent Finse taal en cultuur van der Hoeven beluisterde de uitzending en doet verslag. Over het leven van Shakespeare is bijna niets bekend. Dat weerhoudt biografen er niet van dikke boeken over dat leven af te scheiden. Stephen Greenblatt bijvoorbeeld, schreef Will in the World, 400 pagina's vol met zo goed mogelijk gefundeerde vermoedens over het leven van Shakespeare. Met de aanhef van de eerste zin van het boek: 'laten we eens veronderstellen dat Shakespeare…' is de toon gezet. Een gesprek met Shakespeare-kenner Ton Hoenselaars over het nieuwe boek van Greenblatt. Met om + 10.30 de column van de publicist Johan van Minnen Komende week wordt de nieuwe Nederlandse Bijbelvertaling gepresenteerd. Een gesprek over de bijbelvertalingen door de eeuwen heen met kerkhistoricus en bibliothecaris van het Nederlands Bijbelgenootschap Anne Jaap van den Berg en de directeur van de Katholieke Bijbelstichting Philippe van Heusden. 11.00-12.00: Het Nederlands Instituut in Rome bestaat 100 jaar en dat wordt groots gevierd met een reeks van tentoonstellingen en symposia en met de uitgave van een boek waarin de geschiedenis van het instituut is vastgelegd. Een gesprek met Hans Cools, mede-auteur van het boek over het Instituut. Een reportage vanuit Rotterdam n.a.v. het verschijnen van de ‘Historische Atlas van Rotterdam’ en de tentoonstelling ‘U bevindt zich hier’ in het Schielandhuis. Met Paul van de Laar, samensteller van de Atlas en de tentoonstelling. Een gesprek met Wim Willems, auteur van het boek ‘De kunst van het overleven: Levensverhalen uit de 20ste eeuw’, verschenen in de serie cultuur en Migratie in Nederland. Tien verhalen over migranten die in de loop van de vorige eeuw uit alle windstreken hierheen zijn gekomen. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Onze jongens in Libanon, slot van een tweeluik Van 1979 tot 1985 verbleven 8500 Nederlandse militairen als onderdeel van de Vredesmissie van de Verenigde Naties in Libanon. Toen nog zonder enige ervaring met de opdracht de strijdende partijen, o.a. het Israëlische leger, de PLO en de Christelijke milities van majoor Hadad uit elkaar te halen. Het vakantieleger werd het Nederlandse bataljon genoemd. Zes maanden vakantie met scherfvest en zwaarbewapend in een verwoest en onherbergzaam gebied. Dit zijn de verhalen van de jonge dienstplichtigen die over het algemeen vrijwillig tekenden en hun beroepscommandanten. Samenstelling: Michal Citroen, mmv Teun van de Keuken. INFO: ‘Vertaald verleden. Beknopte geschiedenis van bijbelvertalen in Nederland – A.J. van den Berg, uitg. Ned. Bijbelgenootschap, Haarlem (2001) ‘William en de wereld: Hoe Shakespeare Shakespeare werd’- Stephen Greenblatt, uitg. Bezige Bij, isbn 90 234 1307 5 ‘De kunst van het overleven: Levensverhalen uit de twintigste eeuw’ – Wim Willems, uitg. SDU, isbn 90 12 09774 6 26/10 Debat: de historici versus Scheffer, de Balie, Amsterdam ‘De historische Atlas van Rotterdam’ – Paul van de Laar, Mies van Jaarsveld, uitg. SUN, isbn 90 5875144 9 Tentoonstelling ‘U bevindt zich hier’-Schielandhuis, Rotterdam, t/m 20/2/2005 ‘Institutum Neerlandcicum MCMIV-MMIV. 100 jaar Nederlands Instituut te Rome’ – Hans de Valk, Hans Cools (boek + tentoonstelling), uitg. Verloren, isbn 90-6550-824-4nl