Alles
nl
Presentatie: Mathijs Deen 10.00-11.00: Deze week debatteerde de Tweede kamer over het rookverbod voor de horeca. Een gesprek met Wim Bongers, voorzitter van de CAN, vroeger bekend als de Club Actieve Niet-rokers, over de anti-rook apostel van vroeger dokter Meinsma. Aandacht voor het verschijnen van het Etymologisch woordenboek van het Nederlands met o.a. een van de hoofdredacteuren Marlies Philippa. De column van de journalist Peter Brusse Feiko Postma over zijn promotie 'De repatriëring van Sovjetonderdanen uit Nederland 1944-1945. Mythe en Waarheid' 11.00-12.00: Marc Jansen van het Oost-Europainstituut over het lijk van Lenin. Deze week is het gebalsemde lichaam van Lenin onderzocht. Deskundigen hebben bekendgemaakt dat het lichaam nog zeker zo’n 100 jaar meekan. Het ligt opgebaard in het mausoleum op het rode Plein in Moskou. Een reportage vanuit de Arnhemse hoerenbuurt met Kees Crone, samensteller van het boekje ‘Verlicht kwartier: 40 jaar Arnhemse Spijkerbuurt’ dat zondag wordt gepresenteerd. Een gesprek met de historicus Paul Abels over het boek ‘Ovittius’ Metamorphosen: De onnavolgbare gedaantewisselingen van een (zielen)dokter in de reformatietijd’. De Romeinse dichter Ovidius heeft een hoogst eigenaardige navolger gehad in Nederland. De opmerkelijke overeenkomsten in beider lotgevallen inspireerden een zestiende-eeuwse Fries zelfs zozeer, dat hij zelfs zijn naam eraan ontleende: Pibe Wytthiezoon Abbema (ca. 1542-1618) liet zich als dominee Ovittius noemen. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: De jonkers van Breda Een 3-delige serie over de opleiding tot officier op de Koninklijke Militaire Academie Aflevering 2. Na de tweede wereldoorlog duurde het tot 1948 voordat de KMA weer van start kon gaan. De opleiding in internaatsverband verandert nauwelijks of het moet de verschijning zijn van tientallen Indonesische militairen die begin jaren vijftig op de KMA hun opleiding genieten. De tradities van het cadettencorps, zoals de "feuttijd" (de ontgroening), de pa-zeun relatie en het jaarlijkse cadettenbal, het Assaut, worden weer in ere hersteld om zo tot een nog betere groeps- en persoonsvorming te komen in de hoogtijdagen van de koude oorlog. Samenstelling: Gerard Leenders INFO: -'De repatriëring van Sovjetonderdanen uit Nederland 1944-1945. Mythe en Waarheid' - Feiko H. Postma, uitg. De Bataafsche Leeuw, isbn 90 6707 573 6. -‘Etymologisch woordenboek van het Nederlands’, uitg. AUP, isbn 90 5356 653 8 -‘Verlicht kwartier: 40 jaar Arnhemse Spijkerbuurt’- Kees Crone, uitg. Kontrast, isbn 90 75665 54 7 -‘Ovittius’ Metamorphosen: De onnavolgbare gedaantewisselingen van een (zielen)dokter in de reformatietijd’ – Paul Abels, uitg. Fryske Akademie/Eburon, isbn 90 5166 992 5 -‘Studeren in uniform: 175 jaar Koninklijke Militaire Academie 1828-2003’ – Petra Groen/Wim Klinkert, uitg. SDU, isbn 90 12 09772xnl