Alles
nl
10.00-11.00: De column van oud-minister-president Willem Drees over 'De Doorbraak'. Een gesprek met parlementair historicus Gerard Visscher n.a.v. de kabinetscrisis van deze week. Zondag 23 mei viert de Bondsrepubliek Duitsland zijn vijftig jarig bestaan. Aanleiding voor een gesprek Friso Wielenga, hoogleraar nieuwste Duitse geschiedenis, over 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Duitsland. In juni verschijnt een boek van Friso Wielenga over dit onderwerp. 11.00-12.00: Een gesprek over het Indisch Herinneringscentrum en de aankoop van een nieuw 'Indisch Huis' in Den Haag. Een reportage over beerputten met archeoloog Michiel Bartels. 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 21: Het Leger des Heils der Rijken. De geschiedenis van morele herbewapening. In 1923 komt de Amerikaanse dominee Frank Buchman voor het eerst naar Nederland en verkondigt het ideaal: verbeter de wereld, begin bij je zelf, onder de hoede van God. Aanhangers zijn voornamelijk te vinden onder de upper-middle class - adel en industriëlen als Frits Philips. Vooral in de jaren dertig krijgt de beweging duizenden volgelingen. Vanaf 1938 zet Morele Herbewapening zich in voor de wereldvrede en tegen de klassenstrijd. In de jaren zestig ontpopt de beweging zich vooral als een anticommunistische organisatie. Een kleine kern streeft nog steeds het ideaal uit de jaren twintig na. Boek: - 'Steden in scherven 1 + 2'- Michiel Bartels, uitg. Stichting Promotie Archeologie en ROB, isbn 90 801044 3nl