Alles
nl
Presentatie: Paul van der Gaag 10.00 -11.00: Gesprek met componist Dirk Dekker naar aanleiding van de rel die hij 34 jaar geleden, op 22 juni 1969, veroorzaakte in het Concertgebouw door een stuk van Karl Heinz Stockhausen na twintig minuten te verstoren. Eigenrichting en bloedwraak waren tot in de vijftiende eeuw in Holland en Zeeland nog in gebruik. Een zware misdaad mocht door de familieleden van het slachtoffer gewroken worden op de dader en diens familie, mits de graaf het gerechtvaardigd vond. Eigenrichting, gedoogd door de adel. Een middeleeuwse oplossing voor het kerkertekort, met een actueel tintje. Een gesprek met Corien Glaudemans, die donderdag promoveerde op het proefschrift Om die wrake wille. Eigenrichting, veten en verzoening in laat-middeleeuws Holland en Zeeland (ca. 1350-ca. 1550) De column van de journalist Igor Cornelissen Onlangs verscheen in vertaling het boek ‘Reistaferelen’van Heinrich Heine. Een gesprek over Heine, zijn werk en de tijd waarin hij leefde. Met vertaler Wilfred Oranje en Heine-kenner Theo Kramer. 11.00-12.00: In memoriam Jean Paul Franssens afgelopen najaar columnist van OVT en afgelopen donderdag overleden. Een gesprek met Gerard Aalders over de rechtszaak die advocaat Brandt heeft aangespannen tegen de verschijning van Aalders biografie over Leonie Brandt-Pütz, dubbelspionne in de Tweede Wereldoorlog. Advocaat Brandt is de kleinzoon van Leonie Brandt-Pütz. Een gesprek met historicus Alex van Stipriaan over de afschaffing van de slavernij in Nederland, dit jaar 140 jaar geleden Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Het VK-KNIL Een tweeluik over het vrouwenkorps van het Koninklijk Nederlands Indisch leger. Op 5 maart 1944 wordt het Vrouwenkorps van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger opgericht. Doel van dit vrouwenkorps is om na de oorlog te helpen bij de terugkeer naar onze kolonie Nederlands-Indië en daar taken op administratief en medisch-hygiënisch gebied te verrichten. Na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 wordt het KNIL en daarmee ook het Vrouwenkorps opgeheven. Vijf vrouwen vertellen over hun belevenissen in dit Vrouwenkorps. Deel 1: Recrutering, opleiding en de reis naar Nederlands-Indië Samenstelling: Astrid Nauta INFO: -‘Reistaferelen’- Heinrich Heine, uitg. Atlas, isbn 90 450 0405 4 -‘Vrouwenkorps van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch leger 1943-1950’ – Sophia Kruyswijk-van Thiel (eigen beheer) info via ovt -1 Juli a.s. Herdenking 140 jaar afschaffing slavernij bij Nationaal Slavernij Monument, Oosterpark, Amsterdam 11.00-13.00 uur Aasluitend opening Slavernij Instituut NINSEE, Linnaeusstraat (Muiderkerk), Amsterdam.nl