Alles
nl
Presentatie: Annelies van der Goot 10.00-11.00u: N.a.v. de discussie over gedwongen spreiding van allochtonen een gesprek met de oud-PVDA wethouder uit Rotterdam Henk van der Pols over spreidingsmaatregelen die in 1972 in Rotterdam werden ingevoerd. Het kerkelijke huwelijk wint aan populariteit. En dat in het land waar het kerkelijke huwelijk al meer dan vier eeuwen een ondergeschoven kindje is geweest. Een gesprek met historicus Dirk Damsma over de geschiedenis van het kerkelijke huwelijk in Nederland. De column van de journalist Peter Brusse over journalistiek en politiek. Van 1929 tot Stalins dood in 1953 werden zo'n achttien miljoen dwangarbeiders tot de werkkampen van de Goelag veroordeeld. Naar schatting keerden vierenhalf miljoen van hen nooit terug. Anne Applebaum beschrijft de geschiedenis van de sovjetwerkkampen in het boek ‘Goelag. Een geschiedenis’ dat komende week verschijnt. Een gesprek met Nancy Adler, medewerkster van het Holocaust Centrum en auteur van 'The Gulag Survivor. Beyond the Soviet System’, over het boek van Anne Applebaum dat gezien wordt als het standaardwerk over de Russische kampen, over de terugkeer en opvang van ex-gevangenen in de maatschappij, en over het boek ‘Berichten uit de Kolyma’ van Varlam Sjalamov dat in 2000 in Nederland is verschenen. 11.00-12.00u: Vijftig jaar geleden, in 1953, begon de AVRO met Minjon, een programma voor en door jongeren. Minjon werd een springplank voor veel mediatalent, zoals Koos Postema, Felix Meurders en Joop van Zijl. Met de laatste blikt OVT terug op de beginjaren van Minjon. Een gesprek met Anneke Linders die aanstaande woensdag promoveert met het proefschrift ‘Frappez, frappez toujours: N.S. Corry Tendeloo 1897-1956’. Corry Tendeloo was actief in de vrouwenbeweging en bereikte als PVDA Tweede Kamerlid dat de handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen en het arbeidsverbod voor huwende en gehuwde ambtenaressen werden afgeschaft. Vanaf 11.25u Het Spoor terug: De Noord-Zuid Een driedelige serie over de geschiedenis van een 200 jaar oude scheepvaartroute van Nederland naar Frankrijk. Afl.3: Het einde van de route Radioverslaggever/schipper Johan Dibbets en Elisabeth Spits, conservator Scheepvaartmuseum Amsterdam, reizen over de route en ervaren de consequenties van de afschaffing van de Evenredige Vrachtverdeling voor de kleine binnenvaart. INFO: -‘Goelag. Een Geschiedenis’ – Anne Applebaum, uitg. Ambo, isbn 90 26318146 -‘The Gulag Survivor. Beyond the Soviet System’ – Nanci Adler, uitg. Transaction Publishers, Brunswick /London 2001, isbn 0765800713 -‘Berichten uit de Kolyma’ - Varlam Sjalamov , uitg. de Bezige Bij 2000, isbn 90 234 6217 3 -‘Frappez, frappez toujours: N.S. Corry Tendeloo 1897-1956’ – Anneke Linders, uitg. Verloren, isbn 90 6550 765 5nl