Alles
nl
Presentatie: Mathijs Deen 10.00-11.00: Militair-historicus Christ Klep over het ontstaan van de BBE, Bijzondere Bijstands Eenheden. Naar aanleiding van de onthullingen in het journaal over de inzet van de BBE in het buitenland. Een gesprek met Marc van Oostendorp naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek komende week ‘Een wereldtaal. Geschiedenis van het Esperanto’. De column van de journalist Peter Brusse Een gesprek met historicus en inquisitiekenner Werner Thomas van de Universiteit van Leuven en historicus Jan van Herwaarden over het werkelijke aantal slachtoffers van de inquisitie n.a.v. het dossier dat Rome deze week uitbracht over de inquisitie tussen de 13de tot de 18de eeuw. 11.00-12.00: De avondvierdaagse is weer volop aan de gang in Nederland. Een gesprek over de geschiedenis van de avondvierdaagse met de 80 jarige Jan Rietveld, oud-secretaris van de Nederlandse Wandelsportbond en zo jarenlang betrokken bij de organisatie van de avondvierdaagse. Deze week werd bekend dat de firma Singer haar divisie naaimachines verkoopt. Een reportage vanuit het naaimachine museum in Dordrecht met de directeur van het museum en naaimachineverzamelaar Dick Bekkers. Een gesprek met Anne Bollmann over middeleeuwse levensverhalen van vrome vrouwen. In haar promotie ‘Frauenleben und Frauenliteratur in der Devotio moderna. Volkssprachige Schwesternbücher in literahistorischer Perspektive’corrigeert ze het beeld dat vrouwen in de Middeleeuwen passieve, devote en gehoorzame wezens waren. De religieuze hervormingsbeweging in de 15de en 16de eeuw, de Moderne Devotie, werd grotendeels door vrouwen gedragen. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Heen en weer, afl. 2 De geschiedenis van de FC Volendam, het andere Oranje. Naar aanleiding van 50 jaar betaald voetbal en het Europees Kampioenschap Voetbal een portret in twee delen van de Volendamse voetbalclub, die wisselend in de Eredivisie en Eerste divisie speelt. Samenstelling: Klaas Vosnl