Alles
nl
10.00 -11.00: Rechtshistoricus Arthur Elias uit Leiden over de Trias Politica, de befaamde scheiding van uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht. N.a.v. de uitspraken van min. Remkes van Binenlandse zaken over het vonnis van 18 jaar gevangenisstraf dat tegen Volkert van der G. werd opgelegd. Deze week vond er in Parijs een bijeenkomst van de UNESCO plaats over de verwoesting van de archeologische schatten in Irak. Diederik Meijer, archeoloog van de Universiteit van Leiden, was erbij aanwezig. Een gesprek met hem over deze cultuur-historische ramp van ongekende omvang. De column van de oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager onder de titel 'Waarom ik geen kunstgeschiedenis studeer'. Hoe komt het dat de Matthäus Passion juist in Nederland zo’n grote vlucht heeft genomen? In de ons omringende landen wordt het ook gespeeld, maar nergens is er zo’n cultus omheen ontstaan als in Nederland. Historicus Herman von der Dunk en cd-handelaar Kees Koudstaal over de Nederlandse voedingsbodem voor een historisch werk. 11.00-12.00: In 1948 is de angst voor een Russische inval in Nederland groot. Premier Drees stelt een geheime commissie samen, ‘de commissie Jansen’, die plannen moet maken voor de evacuatie van de belangrijkste Nederlanders. Maar de plannenmakerij loopt wat uit de hand. Zo ontdekte onderzoeksjournalist Marcel Metze in het archief van het Kabinet van de minister president dat sinds kort openbaar is. Een reportage n.a.v. het veertigjarige bestaan van de Linnaeushof, de grootste speeltuin van Europa. Paul van der Gaag ontmoet Sander Grijpstra, de kleinzoon van de oprichter die destijds - in 1963 - besloot om naast die bloementuin ook een speeltuintje te openen. Komende week promoveert Margit Rem op het proefsschrift ‘De taal van de klerken uit de Hollandse grafelijke kanselerij (1300-1340); Naar een lokaliseringprocedure voor het veertiende-eeuws Middelnederlands’. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Een eeuwige dwarsligger (drieluik) Deel 2 van een portret van Barend Luteraan (1878-1970), een randfiguur in de Nederlandse geschiedenis van de socialistische beweging. Vanaf het einde van de 19e eeuw was Luteraan betrokken bij bijna elke socialistische broederstrijd. Hij ontmoette Domela Nieuwenhuis, Pieter Jelles Troelstra, Lenin, Herman Gorter en Henk Sneevliet en heeft op allen wat aan te merken. Niet voor niks wordt Luteraan getypeerd als een gedreven scharrelaar, een eeuwige querulant en een revolutionaire uitvreter. Samenstelling: Gerard Leenders INFO: -‘De taal van de klerken uit de Hollandse grafelijke kanselerij 1300-1340), Naar een lokaliseringsprocedure voor het veertiende-eeuws Middelnederlands – Margit Rem, uit, Stichting Neerlandistiek VU 39, isbn 90 72365 73 9nl