Alles
nl
10.00 -11.00: CDA wilde deze week proberen het kraken te verbieden. Op 19 oktober 1971 werd er ook al eens een Vereniging ter bescherming van particulier bezit opgericht om panden te laten bewonen zodat ze niet gekraakt zouden worden. En natuurlijk waren er al eerder pogingen om een anti-kraakwet in Nederland in te stellen. Een gesprek met oud-kraker Tjebbe van Tijen over deze pogingen. N.a.v. de beschuldigingen over een seksschandaal aan het adres van een topambtenaar een gesprek met Theo van der Meer over homoseksuele seksschandalen in het verleden. Theo van der Meer is auteur van het in 1995 verschenen boek ‘Sodoms zaad in Nederland: Het ontstaan van homoseksualiteit in de vroegmoderne tijd’. De column van de publicist Johan van Minnen Een gesprek met Gerard Aalders auteur van het komend week te verschijnen boek over de spionne Leonie Brandt-Pütz ‘Leonie, Het intrigerende leven van een Nederlandse dubbelspionne’. De in 1901 geboren Leonie komt in de roaring twenties naar Amsterdam waar ze in de toneelwereld doordringt maar ze werkt ook als spionne voor Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland. Na de oorlog werd ze aangeklaagd voor oorlogsmisdaden. Een gesprek over deze Leonie en over de vraag of prins Bernhard zich nu wel of niet in 1942 heeft aangeboden als stadhouder van Nederland. 11.00-12.00: Een gesprek Douwe Draaisma, hgl. geschiedenis van de psychologie over de inzet van de geschiedenis in de ouderenzorg. Dit n.a.v. het afgelopen woensdag gepresenteerde projekt ‘Geheugen in beeld’ in het Drentse Borger. Het Drents archief, de GGZ Drenthe en de Stichting Harm Tiesing willen historisch fotomateriaal inzetten voor het activeren van dementerende ouderen. Een reportage over schrijvers en dichters die zich tot de Noordhollandse dorpen en duinen aangetrokken voelden. Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van uitgeverij Conserve komt uitgever Kees de Bakker met het boek ‘Hier schijnt de zon: Van Bernlef tot Reve’, schrijvers over Schoorl, Groet en Camperduin. Een gesprek met Klaas de Jong over het 100 jarig bestaan van het Friesch Dagblad. Hij schreef het boek ‘Zij zullen het niet hebben: de geschiedenis van het Friesch dagblad, deel 1: 1903-1935’ over deze kleinste nog zelfstandige, christelijke krant in Nederland met een oplage van bijna 22.000 exemplaren. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Russische Herfst Reconstructie van een verdwijning. Waarom werd de Nederlandse ingenieur Wim de Wit in november 1936 gearresteerd door de NKVD, Stalins geheime politie? En waarom verdween hij naar de beruchte Kolyma, de goelag van het Verre Oosten van Siberië om daar in het niets te verdwijnen. Een reconstructie met behulp van dagboeken, brieven en verhoren. Deel 1 van een tweeluik. Samenstelling: Hans Olink INFO: -‘Sodoms zaad in Nederland: Het ontstaan van homoseksualiteit in de vroegmoderne tijd’ – Theo van der Meer, uitg. Sun, isbn 90 6168 444 7 (1995) - Artikel in Spieghel Historiael: Een Haags zedenschandaal in 1920 van Theo van der Meer, nr. 10, jaargang 38, oktober 2003 -‘Leonie: het intrigerende leven van een Nederlandse dubbelspionne’ – Gerard Aalders, uitg. Boom, isbn 90 5352 927 6 -‘Hier schijnt de zon: Van Bernlef tot Reve’, schrijvers over Schoorl, Groet en Camperduin - uitg. Conserve, isbn 90 5429 176 1 -‘Zij zullen het niet hebben: de geschiedenis van het Friesch dagblad, deel 1: 1903-1935’ – K. de JongOzn, uitg. Kok, isbn 90 435 0810 8nl