Alles
nl
Presentatie: Paul van der Gaag 10.00-11.00: Kort aandacht voor de afsluiting van de dijk tussen het eiland Marken en het vaste land op 17 oktober 1957, nu precies 47 jaar geleden. Het was een primeur deze week: een Franco-veteraan en een voormalige republikein, zij aan zij tijdens de parade op de Spaanse nationale feestdag. Is nu - bijna dertig jaar na de dood van dictator Franco - de tijd van verzoening eindelijk aangebroken in Spanje? Daarover een gesprek met Spanje-correspondent Steven Adolf, Spanje-deskundige Hanneke Willemse (auteur van o.a. boek over de Spaanse burgeroorlog) , en tolk-vertaler Miguel Alonso. De column van de publicist Johan van Minnen Een gesprek met historicus Jona Lendering auteur van het onlangs verschenen boek ‘Alexander de Grote: De ondergang van het Perzische rijk’. 11.00-12.00: Tanneke Schoonheim over haar promotie over vrouwelijke persoonsnamen in Holland en Zeeland tot het jaar 1300. Een reportage over de tentoonstelling ‘Spaarstation dingenliefde’ in het Openluchtmuseum te Arnhem. Met journaliste Annegriet Wietsma , van wie de familiespullen, van vier generaties, te zien zijn op de tentoonstelling. ‘Ick Dien’ eigen land en volk. Met dit devies werden jonge mannen gedurende de bezettingsjaren 1940-1945 verplicht een halfjaar deel uit te maken van de Nederlandsche Arbeidsdienst (NAD). Eén van hen was Willem van Breen. Hij schreef nu een boek over deze NAD onder de titel ‘De Nederlandse Arbeidsdienst 1940-1945: Ontstaan, opkomst en ondergang’. Een gesprek met hem. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Onze jongens in Libanon, deel 1 van een tweeluik Van 1979 tot 1985 verbleven 8500 Nederlandse militairen als onderdeel van de Vredesmissie van de Verenigde Naties in Libanon. Toen nog zonder enige ervaring met de opdracht de strijdende partijen, o.a. het Israëlische leger, de PLO en de Christelijke milities van majoor Hadad uit elkaar te halen. Het vakantieleger werd het Nederlandse bataljon genoemd. Zes maanden vakantie met scherfvest en zwaarbewapend in een verwoest en onherbergzaam gebied. Dit zijn de verhalen van de jonge dienstplichtigen die over het algemeen vrijwillig tekenden en hun beroepscommandanten. Samenstelling: Michal Citroen, mmv Teun van de Keuken. INFO: ‘Spanje achter de schermen: de feestelijke herrijzenis van een democratie’ - Steven Adolf, uitg. Prometheus, isbn 90 446 0560 7 'Zestig jaar Spaanse revolutie 1936-1996 : het Spaanse anarchisme en de ervaringen in Albalata de Cinca (Aragon)' - Rudolf de Jong, Hanneke Willemse, uitg. Rode Emma/De vrije socialist, isbn 90-73249-15-5 (1996) 'De onvoltooide revolutie : burgeroorlog in een Spaans dorp' - Hanneke Willemse, uitg. SUA, isbn 90-6222-138-6 (1986) 'Gedeeld verleden : herinneringen van anarcho-syndicalisten aan Albalate de Cinca, 1928-1938' - Hanneke Willemse, uitg. UvA, isbn 90-73941-13-X (1996) ‘Alexander de grote: De ondergang van het Perzische rijk’ – Jona Lendering, uitg. Athenaeum-Polak & van Gennep, isbn 90 253 3144 0 ‘De Nederlandse Arbeidsdienst 1940-1945: Ontstaan, opkomst en ondergang’ - Willem van Breen, uitg. Walburgpers, isbn 90 5730 324 8 Promotie ‘Vrouwelijke persoonsnamen in Holland en Zeeland tot 1300’ – Tanneke Schoonheim, Universiteit van Leiden Tentoonstelling ‘Spaarstation Dingenliefde’- Openluchtmuseum, Arnhemnl