Alles
nl
Presentatie: Michal Citroen 10.00-11.00: Op 12 december 1979 stelt Navo-secretaris-generaal Joseph Luns dat Nederland meedoet aan het NAVO-dubbelbesluit, waarin besloten wordt kruisraketten te plaatsen als de Russen SS-20 raketten opstellen. Remco van Diepen, auteur van het onlangs verschenen boek 'Hollanditis. Nederland en het kernwapendebat 1977-1987’over dit besluit. De onbevlekte ontvangenis van Maria? Zonde of sex? Paus Pius IX heeft in 1854 het dogma van de ‘onbevlekte ontvangenis’ afgekondigd, nu 150 jaar geleden. Kerkhistoricus Ton van Schaik over dit dogma en de betekenis van Paus Pius IX. Met om ongeveer 10.30u de column van de journalist Peter Brusse Op 15 december 1954, nu 50 jaar geleden werd in Den Haag het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden bevestigd door koningin Juliana in aanwezigheid van delegaties uit Suriname en de Nederlandse Antillen. De bevestiging van het Statuut door Koningin Juliana bezegelde de beëindiging van de voormalige koloniale verhoudingen en luidde een nieuw staatkundig verband in tussen Nederland en de overzeese Rijksdelen. Op 29 december 1954 trad het Statuut in werking in de relatie tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en Suriname. Suriname werd in 1975 onafhankelijk. In 1986 trad Aruba uit het Antilliaanse staatsverband. Een gesprek met Gert Oostindië, directeur van het KITLV en hoogleraar Caribische Studies Universiteit van Utrecht. Over het ontstaan en de betekenis van het Koninkrijk Statuut. 11.00-12.00: Deze week werd bekend dat het AD en een aantal regionale kranten waaronder het Rotterdams Dagblad, het Utrechts Nieuwsblad en de Haagsche Courant gaan fuseren. Aandacht voor de geschiedenis van één van die kranten de Haagsche Courant, beschreven in het boek ‘Het lood voorbij. Sijthoff en de Haagsche Courant , met één van de samenstellers van dit boek Peter Jonkman, en jarenlang werkzaam voor deze krant. 11.15 Afgelopen week was in het nieuws hoe diep de Stasi was geïnfiltreerd in de vredesbeweging. OVT besteedt er uitgebreid en diepgaand aandacht aan in de drie-delige Spoor terug serie 'De strijd om de vrede. De Stasi, de kerken en de vredesbeweging.' Een drieluik over Nederland en de DDR, deel 2 De jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werden gekenmerkt door de strijd tegen de kernwapens. Zelden kwamen er zoveel mensen op de been als tijdens de demonstraties georganiseerd door het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), Pax Christi, en het comité Stop de Neutronenbom. Tegen het decor van de Koude Oorlog vormden ze ook een gevaar voor de DDR. En de Stasi kreeg het drukker dan ooit. Samenstelling: Hans Olink en Beatrice de Graaf Gesprek met Goffe Jensma, auteur van het onlangs verschenen proefschrift ‘De gemaskerde God. Francois HaverSchmidt en het Oera Linda-boek’.Wat is het Oera Linda-boek eigenlijk? En waarom zijn talloze mensen in deze vervalsing getrapt? Jensma onthult wie de vervalser is: de 19e-eeuwse dominee Francois HaverSchmidt alias de dichter Piet Paaltjens. Hij schreef het boek als een parodie, maar het werd dodelijk ernstig genomen en kent tot op de dag van vandaag nog tal van gelovigen. Tussendoor flitsen van de finale om de Champions Trophy Hockey in Lahore. Met Nederland tegen Spanje INFO: ‘Hollanditis: Nederland en het kernwapendebat 1977-1987’ – Remco van Diepen, uitg. Bert Bakker, isbn 90 351 2740 4 ‘Knellende Koninksrijksbanden: het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000’ (3 delen) – Gert Oostindie en Inge Klinkers, uitg. AUP, isbn 90 5356 467 5 (2001) publiekseditie ‘het Koninkrijk in de Caraïben: Een korte geschiedenis van het Nederlandse dekolonisatiebeleid, 1940-2000’ , uitg. AUP, isbn 90 5356 466 7 (2001) ‘De Gemaskerde God: François HaverSchmidt en het Oera Linda-boek’ – Goffe Jensma, uitg. walburg Pers, isbn 90 5730 344 2 ‘Over de muur’- Beatrice de Graaf, uitg. Boom, isbn 90 8506 024 9nl