Alles
nl
Presentatie: Michal Citroen 10.00-11.00: Op 10 oktober 1946, nu 58 jaar geleden werden in Noakhali (in het huidige Bangladesh) vijfduizend hindoes door moslims werden vermoord. Naar aanleiding van dit bloedbad begon Ghandi een uitgebreide vredesmissie. Een gesprek met de Aziëspecialist Dick Kooiman over dit bloedbad en de reaktie van Ghandi hierop. N.a.v. de vraag of Anne Frank alsnog tot Nederlandse moet worden genaturaliseerd een gesprek over de manier waarop de Nederlandse overheid is omgegaan met Duits-Joodse vluchtelingen die voor de oorlog naar Nederland zijn gekomen en die door de Duitsers als stateloos zijn verklaard. Met Corrie Berghuis die hierover in 1999 een proefschrift schreef ‘Geheel ontdaan van onbaatzuchtigheid : het Nederlandse toelatingsbeleid voor vluchtelingen en displaced persons van 1945 tot 1956’. En met K.M. Schliesser, die in 1938 met zijn familie uit Duitsland naar Nederland vluchtte en vanaf 1941 statenloos was. De column van de journalist Peter Brusse N.a.v. het verschijnen van het boek ‘In dienst van de BVD: Spionage en contraspionage in Nederland’ een gesprek over de voorloper van de AIVD, de BVD, en de vergelijking met de Stasi en de CIA. Met de auteur Frits Hoekstra en twee inlichtingen diensten -deskundigen Beatrice de Graaf (Stasi) en Bob de Graaff, (CIA). 11.00-12.00: Aandacht voor het verschijnen van de autobiografie Kronieken van Bob Dylan. Een gesprek met de uitgever Vic van de Reijt over zijn Dylan-beleving. Een reportage over de tentoonstelling ‘Verre van Vrede: Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918’ die komende week wordt geopend in het Leger Museum in Delft, met de samensteller van de tentoonstelling Alfred Staarman. Afgelopen week overleed de historicus Bernhard Slicher van Bath. Hij was de eerste hoogleraar agrarische geschiedenis in Wageningen, van 1956 tot 1972. Pim Kooy, hoogleraar sociaal-economische geschiedenis in Groningen en hoogleraar agrarische geschiedenis in Wageningen over Slicher van Bath die dezelfde twee leerstoelen bekleedde. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Sitor Situmorang, dl. 2 Een portret in twee delen van de Indonesische dichter en essayist Sitor Situmorang die op 2 oktober 80 jaar is geworden. Zijn vader en grootvader vochten in de Atjeh-oorlog tegen de Nederlanders. Hij is een van de oudste overlevenden van de tribale Batak-traditie. Hij behoort tot de laatste lichting Indonesiërs die het christelijk Nederlands onderwijs volgde. Hij wordt in 1947 door zijn krant als beginnend journalist naar Djokjakarta gestuurd waar hij de Indonesische leiders Hatta en Soekarno voor het eerst ontmoet. Daar schrijft hij ook zijn eerste gedichten en wordt hij tijdens de tweede politionele actie door het KNIL gevangen gezet. Situmorang is 23 als hij aanwezig is bij de proclamatie van de republiek Indonesië. Samenstelling: John Albert Jansen INFO: ‘Geheel ontdaan van onbaatzuchtigheid : het Nederlandse toelatingsbeleid voor vluchtelingen en displaced persons van 1945 tot 1956’ – Corrie Berghuis, uitg. Thela Thesis, isbn 90 5170 495 X , (1999) ‘In dienst van de BVD: Spionage en contraspionage in Nederland’ – Frits Hoekstra, uitg. Boom, isbn 90 8506 023 0 ‘Kronieken’- Bob Dylan, uitg. Nijgh en van Ditmar, isbn 90 388 1431 3 Tentoonstelling ‘Verre van Vrede: Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918’, Legermuseum Delft, va. 15/10nl