Alles
nl
Presentatie: Paul van der Gaag 10.00-11.00: De regering is van plan de pachtwet uit de jaren ’30 te veranderen en de boeren maken zich daar zorgen over. Een gesprek over die pachtwet met emeritus hoogleraar Agrarische Geschiedenis aan de Landouwuniversiteit Wageningen P.C. Van den Noort. N.a.v. de open brief van Prins Bernhard in de Volkskrant een gesprek met historicus Jan Kikkert en met de Volkskrant journalist en historicus Remco Meijer. De column van de publicist Johan van Minnen. In Duitsland verscheen onlangs een boek van Gerd Koenen over het Duitse terrorisme en de RAF a.d.h.v. drie sleutelfiguren ‘Vesper, Ennslin, Baader. Urszenen des deutschen Terrorismus’.Een gesprek over de RAF met Jacco Pekelder, onderzoekscoördinator bij het Duitsland Instituut Amsterdam en publicist van onderwerpen uit de Nederlandse en Duitse politieke geschiedenis en de Koude Oorlog. 11.00-12.00: Gif als massavernietigingswapen. De Amerikanen weten erover mee te praten. En al heel wat langer dan we denken. Onlangs stuitten twee Nederlandse historici op een zinnetje in een reisverslag van een 18e-eeuwse landgenoot. En wat bleek daaruit. De Engelsen gebruikten in 1777 gif tegen de opstandige Amerikanen. Een gesprek met de historicus Rudolf Dekker die de ontdekking deed. Een reportage over 100 jaar diergeneeskundig onderzoek. Met Jaap van Leeuwen die 35 jaar als onderdirecteur werkte bij het onderzoeksinstituut van diergeneeskunde. Een gesprek met dr. L.F. de Graaff over zijn boek ‘De verdwijning der engelen uit kerk en theologie: Engelen. Oude voorstellingen en nieuwe ervaringen’. Vanaf 11.25u Het Spoor terug: De Schnabbelfamilie Deel 1 van een tweeluik over de opkomst en ondergang van het naoorlogse variété Sommige artiesten waren bekend van de radio, anderen hadden slechts klinkende namen op het affiche. Conferenciers, goochelaars, acrobaten, zangers en accordeonistenduo’s, samen traden zij in het televisieloze tijdperk van na de oorlog op tijdens de jaarlijkse feestavond van het dorp of van de personeelsvereniging. Avond aan avond trokken ze er met trein, bus of auto op uit om in de uithoeken van het land amusement te brengen en het feestgedruis enige allure te geven. Schnabbelen noemden ze het, hoewel voor de meeste het schnabbelcircuit de voornaamste inkomstenbron vormde. Tot begin jaren zestig waren ze wereldberoemd in Nederland, daarna worden het fossielen uit een voorbij verleden, een vergeten hoofdstuk in de Nederlandse amusementsgeschiedenis. Samenstelling: Gerard Leenders INFO: -‘Vesper, Ensslin, Baader. Urszenen des deutschen Terrorismus’ - Gerd Koenen, uitg. Kiepenheuer und Witsch Verlag; Keulen 2003; isbn 3462033131 -‘De verdwijning der engelen uit kerk en theologie’, Engelen. Oude voorstellingen en nieuwe ervaringen – dr. L.F. de Graaff, uitg. Boekencenttrum, isbn 90 239 1538 0 -Fototentoonstelling ‘100 jaar diergeneeskunde’- Animal Sciences Group, Lelystad - ‘En dan nu uw aandacht voor... : opkomst, glorie en verval van het Nederlandse variété’ - Jan Hof, uitg. Elmar, isbn 90 389 1145 9 (2001) - ‘Het vergeten hoofdstuk. De schnabbeltour van 1945-1960’ - Tonny Eyk, uitgave van Buma Stemra in Hoofddorp - 'Bacteriologische en chemische oorlogvoering tijdens de Amerikaanse Vrijheidsstrijd' - Arianne Baggerman en Rudolf Dekker; in 'Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman', aflevering 3, jrg 26 (2003), pp. 178-181nl