Alles
nl
Presentatie: Mathijs Deen 10.00-11.00: Het eerste uur van OVT is geheel gewijd aan de deze week overleden prins Bernhard. De Oranjes en Nederland zijn al eeuwenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de loop der tijd is de grote politieke invloed van deze familie van ‘regenten’ steeds meer ingeperkt. Dat zorgde vaak voor spanning tussen de staat en de Oranjes. Ook prins Bernhard liet zich bijvoorbeeld weinig gelegen liggen aan de huidige constitutionele beknotting. Hoe is de politiek de afgelopen eeuwen omgegaan met de Oranjes? Een gesprek met Piet de Rooij, hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de UvA en de historicus Jaap van Osta, auteur van het boek ‘Het theater van de Staat: Oranje, Windsor en de moderne monarchie’ Daarnaast de persoonlijke herinneringen aan prins Bernhard van OVT-columnisten van nu en vroeger: Arie Kleijwegt, Tomas Ross, Johan van Minnen en Peter Brusse. En met uniek net boven water gekomen archiefmateriaal van het Instituut voor Beeld en Geluid over prins Bernhard uit 1955 dat nu voor het eerst wordt uitgezonden. 11.00-12.00: Verder een reportage over de geschiedenis van het midwinterhoornblazen in Twente, een folkloristisch gebruik tijdens de adventperiode. Met volkskundige en bespeler van de midwinterhoorn Everhard Jans. Een gesprek met Henk van Middelaar, auteur van een biografie over de Groningse zanger Ede Staal (1941-1986) onder de titel ‘Geef mie de nacht’. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: 'De strijd om de vrede. De Stasi, de kerken en de vredesbeweging.' Een drieluik over Nederland en de DDR, deel 1 De jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werden gekenmerkt door de strijd tegen de kernwapens. Zelden kwamen er zoveel mensen op de been als tijdens de demonstraties georganiseerd door het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), Pax Christi, en het comité Stop de Neutronenbom. Tegen het decor van de Koude Oorlog vormden ze ook een gevaar voor de DDR. En de Stasi kreeg het drukker dan ooit. Samenstelling: Hans Olink en Beatrice de Graaf INFO: ‘Het theater van de Staat: Oranje, Windsor en de moderne monarchie’ – Jaap van Osta, uitg. Wereldbibliotheek, isbn 90 284 1822 9 ‘Geef mie de nacht’: Ede Staal’ – Henk van Middelaar, uitg. Luminis, isbn 90 72117 07 7 ‘Over de muur’- Beatrice de Graaf, uitg. Boom, isbn 90 8506 024 9nl