Alles
nl
10.00-11.00: De column van oud-minister-president Willem Drees over zijn tijd als wethouder in Den Haag en de commotie rond het dragen van de juiste badkleding. De bombardementen van de NAVO in Servië en Kosovo heeft geleid tot heftige discussies in Groen Links over de inzet van de NAVO. Hoe is het met de pacifistische idealen van Groen Links tien jaar na de oprichting van deze politieke partij? Een gesprek over Groen Links met Gerrit Voerman (Documentatiecentrum Nederlandse Politieke partijen) , één van de auteurs van het over een paar weken te verschijnen boek over Groen Links 'Verloren illusie, geslaagde fusie? Groen Links in hsitorisch en politicologisch perspectief'. En een gesprek met militair-historicus Jan Schulten over de manier waarop oorlogen in de afgelopen eeuw aan het Nederlandse volk werd verkocht. Op welke manier werd er propaganda gevoerd? 11.00-12.00: Aandacht voor Koning Willem II die 150 jaar geleden in Tilburg overleed en daar nu wordt herdacht. In OVT enige kritische kanttekeningen bij deze koning. 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 14: ''Op vrouwen, vooruit in de strijd!'' Aan het eind van de vorige eeuw begon bij vrouwen het besef door te dringen dat zij tweederangs burgers waren. Wilden zij gelijkwaardig aan de man worden, dan moesten zij strijden voor kiesrecht. Ze verenigden zich in vrouwenbonden en gingen schoorvoetend de straat op om voor het eerst te demonstreren. De golf van vrouwenbonden en vrouwenverenigingen die zich op allerlei terreinen inzetten, is de 1e Feministische Golf. Eind jaren zestig bleek dat de positie van vrouwen nog steeds ondergeschikt was. De gelijkheid stond dan wel formeel in de wet, de praktijk was anders: geen gelijk loon voor hetzelfde werk, slechte sociale wetten, geen voorzieningen voor werkende vrouwen. Opnieuw gingen ze de straat op met leuzen als: Baas in eigen buik, de pil in het ziekenfondspakket, en recht op abortus. Ze vormde vrouwenpraatgroepen, en richtten Blijf van mijn Lijfhuizen op voor vrouwen die mishandeld werden. De Tweede Feministische Golf heeft veel bereikt, maar er blijft nog het een en ander te wensen over. BOEKEN/TENTOONSTELLINGEN: - 'Verloren illusie, geslaagde fusie? Groen Links in historisch en politicologisch perspectief'-Lucardie/Schuur/Voerman, isbn 90 6695 145 1, DSWO-press, Leiden (verschijnt 19 mei) - Tentoonstelling 'Herinnering aan Koning Willem II in Tilburg'- Gemeentearchief , Tilburg t/m 12 mei - Boek 'Koning Willem II; Opperbevelhebber van het leger, ondernemer en grootgrondbezitter in Tilburg'- Ronald Peeters, Gemeente Tilburgnl