Er is een fout opgetreden, probeer het later nog eens.

De NPO app

Download

Wat is de invloed op de economie?

9 jul 2014 22:00

NTR • 3 min

Wat is de invloed van verminderen of verhogen van de overheidsuitgaven op onze economie?

Gegeven dat er een conjectuur is in de economie, een natuurlijke loop der dingen, wat kunnen we daar aan doen? Dan is het de vraag: wat kan de Overheid daar aan doen. De Overheid kan via haar eigen inkomsten en uitgaven de conjectuur dempen of juist versterken. Dan voert ze anti-cyclus of pro-cyclus beleid. Als je de conjuctuur opnieuw zou gaan tekenen als een slinger in de tijd, dus dan is dit de tijdlijn en de groei van het Bruto Binnenlands product dat gaat er dan rond. Dat zou er gebeuren als de Overheids niets deed. Als de Overheid nu een pro-cyclus beleid voert dan krijg je dus dat de conjuctuur heftiger wordt. Diepere dalen, hogere toppen. Bijvoorbeeld als de Overheid gaat bezuinigen als er toch al crisis is. Dan gaat het natuurlijk nog slechter. Daarbij kan de Overheid ook anti-cyclus beleid voeren. Dan krijg je dus een conjuctuur beweging die een beetje afgevlakt is. Dus minder hoge toppen en minder diepe dalen. Dat is als de overheid in tijden van crisis de uitgaven gaat verhogen. Werkloosheidsuitkering gaat verhogen bijvoorbeeld, meer investeringen gaat doen en in goede tijden de overheidsuitgaven verkleint. Het is misschien ook een logische gedachte dat het verstandig is niet teveel geld uit te geven. Voor ons geldt dat ten slotte ook dat een huishouden uitgaven doet, die beperkt je. Dan houd je meer geld over. Stel dit is een hele heldere redenering, maar bij de overheid zit dat toch een beetje anders. De overheid heeft ook uitgaven. Hier is de overheid en die doet uitgaven. Waar gaan die heen? Naar huishoudens, bijvoorbeeld als de overheid werkloosheidsuitkeringen doet. Bedrijven, bijvoorbeeld subsidies naar andere bedrijven, andere doelen als wegen aangelegd moeten worden. De overheid kan natuurlijk ook haar overheidsuitgaven beperken. Net zo goed als huishoudens dat kunnen doen en dan houdt de overheid meer geld over. Dat is mooi voor de overheid maar bedrijven en huishoudens houden natuurlijk minder geld over. Wat ze eerst kregen van de overheid wordt nu minder. Dus voor de economie als geheel is het de vraag wat het effect daar van is. Dus overheidsuitgaven die beperkt worden zijn goed voor de overheidsfinanciën maar zouden slechter kunnen zijn voor bedrijven en huishoudens. Dat is tenslotte de economie. Dus het totale effect op de economie zou wel eens negatief kunnen zijn en daarom moet je voorzichtig zijn met het verminderen van de overheidsuitgaven. Juist in tijden van crisis natuurlijk.