Alles
De Dharmshastra geeft een aantal voorwaarden dan wel regels die ten grondslag liggen aan een (dharmisch) ethisch verantwoord leven. Hoe kunnen deze regels, in samenhang met de Nederlandse opvoedingsidealen, aan kinderen worden overgedragen zodat zij zich ontwikkelen tot burgers die kwaliteiten als medemenselijkheid, betrokkenheid, en ethische verantwoordelijkheid met zich meedragen? Herhaling van 6-2-2005.nl
De Dharmshastra geeft een aantal voorwaarden dan wel regels die ten grondslag liggen aan een (dharmisch) ethisch verantwoord leven. Hoe kunnen deze regels, in samenhang met de Nederlandse opvoedingsidealen, aan kinderen worden overgedragen zodat zij zich ontwikkelen tot burgers die kwaliteiten als medemenselijkheid, betrokkenheid, en ethische verantwoordelijkheid met zich meedragen?nl