Alles

"Opgelegde celstraf moet afschrikwekkende werking hebben"