Alles
Serie portretten van auteurs tijdens de Boekenweek. Elke film is een kennismaking met de auteur en zijn of haar werk. De auteur spreekt over de passie en het enthousiasme, maar tevens over mogelijke frustraties en keerzijdes van het schrijverschap.nl
Midas Dekkers vertelt hoe zijn liefde voor katten en zijn interesse in typemachines met elkaar samenhangen. Ook gaat hij in op de vorming van een boek door orde te scheppen uit chaos en geeft hij aan hoe het menselijk tekort het eigenlijk onderwerp van ieder boek is.nl