Alles
nl
In deze aflevering: 1. een reportage over een Braziliaanse krottenwijk in Belém i.h.k.v. de Bisschoppelijke Vastenactie 1983 met als thema 'Om het recht van de zwaksten'. De actie steunt verschillende projecten die op de bevordering van de gezondheid in de derde wereld gericht zijn; 2. aandacht voor het ei: gebakken en gekookt.nl