Alles
Sven Kockelmann toetst de argumenten en de geloofwaardigheid van mensen met grote invloed op het publieke debat en de samenleving. Opiniemakers, politici en topbestuurders: ze worden scherp ondervraagd in een live een-op-eengesprek.nl
Deze week te gast Farid Arzakan, ‘t boegbeeld van Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. nl