Alles
nl
Een herschrijving van het Onze Vader heeft in Venezuela een godsdienst oorlog teweeg gebracht. Het gebed werd herschreven om de overleden Venezolaanse president Hugo Chavez te eren. Maar dat viel niet bij iedereen in goede aarde.... nl