Alles
'Onverwacht Bezoek' volgt Nederlanders die voorgoed hun land hebben verlaten om een nieuw bestaan op te bouwen in verre en exotische oorden. Een bestaan dat vaak in schril contrast staat tot hun vroegere leven in Nederland. Door hun vertrek hebben ze hun vrienden en familie vaak heel lang niet gezien. Plotseling staat er onverwacht bezoek voor de deur...nl
Jan Schaafsma, een bakker uit Friesland, vertrok elf jaar geleden naar Aruba. Zijn zus Aaltje staat onverwachts voor zijn neus.nl