Alles
'Onverwacht Bezoek' volgt Nederlanders die voorgoed hun land hebben verlaten om een nieuw bestaan op te bouwen in verre en exotische oorden. Een bestaan dat vaak in schril contrast staat tot hun vroegere leven in Nederland. Door hun vertrek hebben ze hun vrienden en familie vaak heel lang niet gezien. Plotseling staat er onverwacht bezoek voor de deur...nl
In 1993 vertrok Walther naar Tanzania om ontwikkelingswerk te gaan doen. Hij heeft geen spijt van zijn vertrek uit Nederland, maar mist wel het contact met zijn ouders. Er komt onverwacht bezoek.nl