Alles

Onthulling door prins Bernhard van monument voor Indiëgangers in Roermond