Alles
De serie 'Ons een zorg' volgt tien jongeren die met ernstige opvoedings- en opgroeiproblemen bij Bureau Jeugdzorg terechtkomen.nl
serie reportages waarin we kinderen volgen die bij Jeugdzorg terechtkomen om verschillende redenen en onder verschillende omstandigheden. De elfjarige Michael woont tijdelijk in leefgroep De Stobberak.nl