Alles
Óngerwaeg reist door heel Limburg op zoek naar de mooiste verhalen. We willen weten wat de Limburgers doen en vooral waarom zij dat doen. Verhalen liggen op straat en wij gaan ze zoeken en vinden. nl
Bij een hamburgergigant in Sittard ontmoeten we Rob en Wilma. Hun verhaal is even verbijsterend als schrijnend. Door redenen waar ze zelf geen invloed op hebben gehad werden ze dakloos. Slapen moeten ze - apart - in de nachtopvang, overdag leven ze van goedkope koffie en euroknallers. De kofferbak van hun auto herbergt al hun bezittingen, nadat al hun huisraad is vernietigd. Foto's van vroeger zijn verloren gegaan. Geld voor een advocaat, om hun belangen te behartigen, hebben ze niet. Rob wordt nergens aangenomen omdat hij dakloos is. Aankloppen bij hulpverlenende instanties heeft ook niets opgeleverd. De situatie is uitzichtloos en dat maakt vooral Rob wanhopig. Dakloos in Limburg anno 2015...nl