Alles
Óngerwaeg reist door heel Limburg op zoek naar de mooiste verhalen. We willen weten wat de Limburgers doen en vooral waarom zij dat doen. Verhalen liggen op straat en wij gaan ze zoeken en vinden. nl
In Thorn staat Jan van Pol in de schaduw te schuilen voor de hitte op deze warme dag. Buiten op het erf knopen we een gesprek aan met deze bejaarde agrariër en zijn echtgenote Maria. Op onze vraag hoe het met hen gaat, zegt Maria met een veelbetekenende blik: "Weej zien al naor de kloëte." Maria kan moeilijk lopen en ook Jan wordtzichtbaar een dagje ouder. Hun zoon runt nu de boerderij en Jan vertelt weemoedig hoe hard ze vroeger moesten werken op het loonbedrijf. Maar de twee hebben in elk geval hun humor niet verloren. Kwinkslagen volgen elkaar in rap tempo op!nl