Alles
Óngerwaeg reist door heel Limburg op zoek naar de mooiste verhalen. We willen weten wat de Limburgers doen en vooral waarom zij dat doen. Verhalen liggen op straat en wij gaan ze zoeken en vinden. nl
In Eyserheide staat een man op een ladder. Nader onderzoek leert ons dat hij lampjes ophangt. Lampjes met zonnepaneeltjes bovendien, zo verzekert ons zijn echtgenote. In de keuken kun je niet om het getjilp van de vogeltjes heen. De ruimte houdt het midden tussen een keuken en een volière. Een leefkeuken dus, voor mens én dier. Mevrouw vertelt ons over de kinderen, die inmiddels zijn uitgevlogen. Over konijntjes die zomaar komen aanlopen en over leven in 't groen. Want groen is in 'Eyserhei' in overvloed!nl